Федотов Валерій Олександрович

Резюме

Федотов Валерій Олександрович

Гугл Академія

Репозитарій ВНТУ

Дата народження: 02 березня 1949 р.

Адреса: м. Вінниця, вул. В. Інтернаціоналістів 9а, кв. 84.

Телефон: (0432) 598-072, 598-327 (роб.). E-mail: valeriy.fedotov@bk.ru

В 1971 р. закінчив Київський ордена Леніна політехнічний інститут  за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти». Присвоєно кваліфікацію «Інженер-механік».

Кандидат технічних наук . Дисертація на тему «Розробка  методів розрахунку і розв’язання задач оптимального проектування газостатичних опор»  ( 05. 02. 04 − «Тертя та знос в машинах»)  захищена в 1980 р. в Інституті Машинобудуванні АН СРСР.  За науковим напрямком «Розробка методів розрахунку та оптимізації шпиндельних вузлів на газових підвісах» надруковані монографія та 71 наукові статті.  З даного напрямку  студенти готують  доповіді нащорічні  наукові конференції Вінницького національного технічного університету (ВНТУ).

Доцент по кафедрі теоретичної механіки   (1986 р). З 1986 по 2000 рр. завідувач кафедр ТТМ (ВПІ) та ТБМ (ВДТУ).  На посаді професора кафедри опору матеріалів та прикладної механіки (ОМПМ) ВНТУ з 2000 р.

Забезпечую викладання теоретичної, технічної та прикладної механіки. Автор або укладач 22 навчальних посібників, конспектів лекцій, лабораторних практикумів,  методичних вказівок та інструктивно- методичної літератури. З дисциплін «Теоретична механіка»  і «Технічна механіка» підготовлені дистанційні курси.Укладені навчально-методичні комплекси (НМКД) з дисциплін «Теоретична механіка», «Технічна механіка» та «Теоретична та прикладна механіка».

На кафедрі кожного року організовую  та проводжу олімпіаду з дисципліни «Теоретична механіка» .

 

Приймаю участь в роботі Методичної ради ВНТУ, Інституту машинобудування та транспорту (ІнМТ) та Вченої радиІнМТ.