Федотов Валерій Олександрович

Резюме

Федотов Валерій Олександрович

Гугл Академія

Репозитарій ВНТУ

Дата народження: 02 березня 1949 р.

Адреса: м. Вінниця, вул. В. Інтернаціоналістів 9а, кв. 84.

Телефон: (0432) 598-072, 598-327 (роб.). E-mail: fedotov_va@ukr.net

В 1971 р. закінчив Київський ордена Леніна політехнічний інститут  за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти». Присвоєно кваліфікацію «Інженер-механік».

Кандидат технічних наук . Дисертація на тему «Розробка  методів розрахунку і розв’язання задач оптимального проектування газостатичних опор»  ( 05. 02. 04 − «Тертя та зношування в машинах»)  захищена в 1980 р. в Інституті Машинобудуванні АН СРСР.  За науковим напрямком «Розробка методів розрахунку та оптимізації шпиндельних вузлів на газових підвісах» надруковані монографія та 82 наукові статті.  З даного напрямку  студенти готують  доповіді на щорічні  наукові конференції Вінницького національного технічного університету (ВНТУ). Науковий керівник студентського наукого гуртка "Механіка твердого тіла, рідини та газу".

Доцент по кафедрі теоретичної механіки   (1986 р). З 1986 по 2000 рр. завідувач кафедр ТТМ (ВПІ) та ТБМ (ВДТУ).  На посаді професора кафедри опору матеріалів та прикладної механіки (ОМПМ) ВНТУ з 2000 р.

Забезпечую викладання теоретичної, технічної та прикладної механіки. Автор або укладач 22 навчальних посібників, конспектів лекцій, лабораторних практикумів,  методичних вказівок та інструктивно- методичної літератури. З дисциплін «Теоретична механіка»,«Технічна механіка» і "Теоретична та прикладна механіка" підготовлені дистанційні курси. Укладені навчально-методичні комплекси (НМКД) з дисциплін «Теоретична механіка», «Технічна механіка» та «Теоретична та прикладна механіка».

На кафедрі кожного року організовую  та проводжу олімпіаду з дисципліни «Теоретична механіка» .

Приймаю участь в роботі Методичної ради ВНТУ, Факультету машинобудування та транспорту (ФМТ) та Вченої ради ФМТ.